× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Miejska Przychodnia Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach

Adres

22-762-93-67
Orla 1
05-091 Ząbki
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1